när chefer styr hälsan

Vår modell är utvärderad

Proformia har under flera år utvärderat sin metodik. Förutom ett antal mindre tester, har två större studier med kontrollgrupper utförts på gruppen chefer och hälsoinspiratörer. Syftet var att se hur de konsultativa insatserna påverkade den upplevda hälsan hos medarbetarna. För den intresserade finns rapporter att ladda ner.


Studier

Hemvårdsförvaltningen i Halmstad Kommun

Proformias koncept för chefshälsa utvärderades inom hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun. Resultatet visar att ett hälsofrämjande ledarskap kan tredubbla frisktalen i jämförelse med två kontrollgrupper. Sammanfattningsvis fungerar chefshälsa som en effektiv metod för att öka hälsan, när ledare (tillsammans med hälsoinspiratörer), medarbetare och grupp, coachas och stöttas i livsstils- och hälsofrågor.

Hälsofrämjande insatser i Botkyrka kommun

Proformias hälsokoncept utvärderades först i Botkyrka kommun i ett samarbete med Arbetslivsinstitutet. Enheter där chefer och hälsoinspiratörer coachades jämfördes med inaktiva enheter. Studien visar att det med små medel går att förbättra den upplevda hälsan hos medarbetare. I gruppen där chefer och hälsoinspiratörer utbildades, var sjukfrånvaron 50% av nivån i kontrollgruppen, efter 2 år.


Kunder

Båstads kommun vill skapa ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. I linje med det vill man ha hållbara chefer som förebilder som motiverar medarbetarna att förbättra sin livsstil. Under tre års tid har Proformia genomfört hälsokonceptet Chefshälsa med syftet att förbättra såväl produktivitet som sjukfrånvaro. Flera goda resultat har redan noterats!

"Vi har jobbat med Proformias koncept Chefshälsa i fem år och är mycket nöjda. Anledningen är att vi förbättrat frisknärvaron och mer än halverat vår sjukfrånvaro. I konceptet ingår flera verktyg, som hjälpt oss att förändra vår arbetsmiljö och hälsa till det bättre. Vi började med livsstilsförändringar (motion), vilket gjorde medarbetarna friskare och mer stresståliga. Detta gav mig som chef även mer tid att fundera strategiskt. Tillsammans med medarbetarna, har jag kunnat skapa en bättre arbetsmiljö, som lett till att vi både är friskare och mer engagerade. Jag är mycket stolt över den insats som mina medarbetare åstadkommit."

Josefin GreenEnhetschef Snöstorps hemtjänst Halmstads kommun

"Som chef för arbetsmiljösektionen på SSAB ansvarar jag för uppköp av hälsofrämjande tjänster. Under åtta års tid har vi använt oss av Proformia's hälsoportal och responsen från personalen har varit mycket positiv. Proformia har utvecklat en hälsofrämjande datamodul, som vi på FHV använt i samband med våra hälsosamtal. Proformia har också utbildat våra hälsoinspiratörer i omgångar samt medarbetare på arbetsmiljöenheten i strategisk hälsa. Vår uppfattning är att Proformia är en professionell partner och vi kan varmt rekommendera deras produkter och tjänster".

Marie SkarforsManager Occupational Health & Safety

"Vi i Sandvikens kommun vill uppmuntra våra medarbetare till en hälsosam livsstil. Med Proformias digitala hälsoprogram, Formgivaren, får vi experthjälp att hitta inspiration, livsstilsråd och nyheter.   Eftersom utbudet är brett, finns det något för alla. Oavsett om vi är medarbetare, hälsoinspiratörer eller chefer finns här stöd i en mängd verktyg. Vi kan läsa om de senaste trenderna samtidigt som vi får förslag på pausgympa, matrecept, styrketräning, hälsokalkyler, mindfullness m m. Redan efter ett år hade vi över 1 000 användare som varje månad surfade runt bland Formgivarens olika menyer. Idag är siffran 50% högre"

Behrokh HonarmandHR-strateg Personalkontoret, Sandvikens kommun

"Landstinget Sörmland har ett stort antal hälsoinspiratörer ute på arbetsplatserna. Eftersom deras uppgift är att uppmuntra sina arbetskamrater till en hälsosam livsstil, behövs stöd på flera fronter. Med den månatliga tidningen Hälsoinspiratören, ger vi dem tillgång till en professionell nyhets- och inspirationskanal. Här kan de hålla sig uppdaterade inom livsstil, främjande och arbetsmiljö samtidigt som de får praktiska uppslag för att kunna utföra egna aktiviteter. Tidningen är seriös, har bra källhänvisningar, och läses med stort intresse varje månad".

Ann-Mari MolbergHälsoutvecklare HR-staben/Hälsa och arbetsmiljö

"Det bästa med Hälsoinspiratören är att tidningen ger så många fina verktyg i det hälsofrämjande arbetet i Kiruna kommun. Alla medarbetare i kommunen ser den som en resurs kring frågor som handlar om hälsa. Som friskvårdsansvarig använder jag den som uppslagsverk vid förberedelser av föreläsningar, möten etc. Vidare är Hälsoinspiratören vetenskapligt skriven, med både nya och äldre hälsokunskaper i varierande teman. Det känns som om vi inte behöver fler tidningar inom området när vi har Hälsoinspiratören, du får oftast veta allt som berör temat för månaden. Tidningen känns som en uppslagsbok som du gärna spar för att använda vid speciella teman etc. Varje månad som friskvården skickar ut tidningen till medarbetarna känns det som att ge ut en värdefull gåva:). Kiruna kommun spar varje nummer av Hälsoinspiratören i ett digitalt bibiliotek för att medarbetarna ska kunna gå tillbaka och söka efter sitt favoritnummer eller ngt speciellt tema"

Britt HammarKiruna kommun, Friskvården/Sporthallen

"Proformia har hjälpt oss att förbättra hälsan hos personalen. Med deras hälsoverktyg har vi fått en bra bild av hur livsstilen påverkar medarbetarens arbetsförmåga. Åtgärderna har lett till bra resultat genom att förstärka individens insikt och motivation på ett värdefullt sätt".