när chefer styr hälsan

Vilka vi är

Proformia har i över 20 års tid hjälpt kunder att bli hälsoeffektiva, dvs. att öka sin hälsa och produktivitet. Trots att vi är ett litet företag arbetar vi nästan uteslutande med stora kunder. Vi klarar det tack vare våra digitala hälsoverktyg, verifierade metoder och vårt expertkunnande.