när chefer styr hälsan
Utbildningar >Hälsofrämjande arbete som ger resultat

Hälsofrämjande arbete som ger resultat

Chefer och HR har idag många olika uppgifter att ta i tu med. För att kunna prioritera och förstå vad som är värdeskapande och beständigt i hälsoarbetet, har vi satt ihop ett utbildningsprogram under två dagar.

Syftet är att du ska höja kvalitén och effekterna av dina insatser på arbetsplatsen. 

Innehåll

Under två dagar visar vi hur ni kan öka kvalitén och effekterna på insatserna, genom att;

  • Jobba med rätt saker
  • Öka samverkan i arbetsgruppen
  • Gör alla delaktiga
  • Förbättra insatserna
  • Synliggöra effekter
  • Hur man får frisktal att öka
  • Visa föredöme
  • Knyta ihop säcken