när chefer styr hälsan
Utbildningar >Hälsoinspiratörsutbildning

Hälsoinspiratörsutbildning

Hälsoinspiratören har en nyckelroll i att förmedla hälsotänkande och samtidigt skapa en bestående hälsomedvetenhet i verksamheten. Hälsoinspira­tören får därför en central roll, som stöd till närmaste chef, inom ramen för ett hälsoeffektivt ledarskap.

Under två dagar får Du en bred hälsoutbildning om allt ifrån hur en hälsoinspiratör arbetar, vilket ledarskap som krävs till kunskap om livsstil, friskfaktorer, arbetsliv och hälsa och motivation. Varje dag pågår i cirka sex timmar.

Innehåll

1.Konsten att må bra

  • Ansvaret och hälsokorset
  • Friskfaktorer
  • Rörelsesmart i vardagen
  • Hitta vilan i vardagen

2. Nyttan av att träna

  • För de med tunga arbeten
  • För stillasittande
  • Vid stress

3. Bra matvanor och hälsosam vikthållning

4. Leda sig själv och motivera medarbetarna - mot förändring

5. Hälsofrämjande i organisationen