när chefer styr hälsan
Utbildningar >Hur man skapar en hälsokultur

Hur man skapar en hälsokultur

Traditionellt sett så har hälsoprogram inriktat sig på att motivera medarbetarna till ett bättre hälsobeteende. Man har då ”glömt bort” att förändra arbetsmiljön så att den stimulerar ett hälsosammare beteende. De mest framgångsrika hälsoprogrammen fokuserar på att ge individualiserat stöd till medarbetare med ökad risk samtidigt som man driver ett bredare program med syftet att skapa en hälsosam kultur. Detta gör verksamheten både hållbar och framgångsrik.

Innehåll

  • Vad är en hälsokultur?
  • Hur utvecklar man en hälsokultur?
  • Träning för tunga och stillasittande arbeten
  • Hur ser nuläget ut?
  • Målbild
  • Insatser för att nå målen