när chefer styr hälsan
Utbildningar >Motiverande hälsosamtal

Motiverande hälsosamtal

För att ge medarbetarna ett bra stöd till en bra hälsoutveckling, behöver du inte lägga energi på att försöka övertyga dem om ATT de skall ha en god livsstil eller HUR de skall agera. Istället hjälper du dem till självhjälp dvs att själva komma fram till vad som behöver göras. Här får du tips på ett upplägg.

Under samtalets två första faser, handlar det om att bygga upp en relation och diskutera förändring på ett allmänt plan. I en tredje fas tar du reda på vilka motsättningar, osäkerhet och hinder som finns hos individen. I en fjärde och femte fas, hjälper du individen att bygga upp motivationen för ett åtagande. 

Utbildningen är både teoretisk och praktisk.