när chefer styr hälsan
Artiklar >Inspiration >Skapa en hälsokultur på arbetsplatsen

Skapa en hälsokultur på arbetsplatsen

Aug 21
Susanne Colliander
  • Förebild

Att få anställda att ta ansvar för sin hälsa, är en lika viktig produktivitetsfaktor som motivation och kompetens.

Att få anställda att ta ansvar för sin hälsa, är en lika viktig produktivitetsfaktor som motivation och kompetens. Som förebild, blir du den som visar vägen och sätter normen på arbetsplatsen. Det öppnar upp för att fler ska känna ett rimligt ansvar för den egna hälsan. Men varje medarbetare måste själv, precis som du, komma till insikt med vad den nuvarande livsstilen har för konsekvenser och vara motiverad till att förändra sig.

Din roll som chef är att vara en ”möjliggörare” för att hälsan ska kunna utvecklas på ett bra sätt hos dina medarbetare. Det innebär inte att du ska lägga energi på att försöka övertyga dem om att börja träna eller äta sundare. Istället handlar det om att inspirera och öppna upp för att alla ska kunna göra hälsosamma val i vardagen.

Du behöver inte tala om hur medarbetarna ska leva sunt eller presentera ”färdiga” lösningar. Istället underlättar du för medarbetaren att själv komma fram till vad som behöver göras. Du måste alltså släppa lite på den kontroll du normalt har som ledare. Det är ju medarbetaren själv, inte du, som sitter på svaren. Däremot kan du öppna upp för möjligheterna, genom några enkla åtgärder;

- Se till att de hälsosamma valen är enkla för dina medarbetare genom att t ex underlätta för dem att delta i hälsosamma aktiviteter.

- Var tillgänglig som ledare och ha en ”öppen” dörr.

- Ha högt i tak i din arbetsgrupp.

- Lev som du lär och var en förebild.

- Belöna hälsosam livsstil, genom att t ex låta bli att belöna övertidsarbete men väl den som klarar sitt arbete på normal arbetstid.

- Se till att det finns träningsmöjligheter, att det serveras hälsosam mat i lunchmatsalen, att det finns vilrum etc.

Så skapar du en hälsosam arbetsplats

Var en ”möjliggörare” och underlätta hälsosamma val. Som ”möjliggörare” kan du successivt bygga upp en hälsofrämjande arbetsplats som förstärker hälsotänket på arbetsplatsen. Du väljer själv omfattningen på denna ”hälsokultur” och börjar förslagsvis med ditt eget arbetsmiljöansvar. Det gör att du kommer frigöra tid och slipper övervaka arbetet. Här kommer några exempel på områden du kan ta tag i;

Medarbetarsamtal. Att regelbundet ha enskilda samtal med dina medarbetare gör att de kan framföra sina åsikter om hur de upplever arbetsbelastningen, stämningen i arbetsgruppen med mera. På så sätt blir det lättare att ta tag i eventuella problem innan de blir för stora.

Ledarroll. Som chef ska du fokusera dig på att vara en bra ledare och låta medarbetarna framstå som experter på sina uppgifter. Det förbättrar deras självförtroende och därmed arbetsviljan.

Tydlighet. Att vara tydlig är viktigt, speciellt när det gäller ansvarsfördelning och förväntningar.
Då minskar osäkerheten och stressnivån hos medarbetarna.

Delegera. Som chef ska du kunna delegera ansvar och arbetsuppgifter istället för att göra allting själv. Då visar du att du litar på dina medarbetares förmåga att ta ansvar samtidigt som du själv undviker att bli överbelastad med arbete.

Återkoppla. Genom regelbunden och konstruktiv feedback, blir medarbetarna medvetna om vad som är bra och vad de kan förbättra. Detta ger dig en ökad känsla av kontroll vilket motverkar stress.

Teambuilding. För att skapa en stödjande och trivsam arbetsmiljö är det bra att satsa på teambuilding och gemensamma aktiviteter. På så sätt lär alla känna varandra bättre och då blir kommunikationen rakare och stämningen inte lika spänd. Det bidrar i sin tur till både ökad effektivitet och ökad trivsel.

Närvarande. Det är viktigt att vara här och nu och lyssna in medarbetarna. Går inte det, p g a att det är för mycket stress runt omkring, bör du överväga att lära dig ett nytt förhållningssätt som t ex mindfulness. Genom att vara närvarande i stunden, blir medarbetaren sedd, hörd och bekräftad.