när chefer styr hälsan
Artiklar >Chefsblogg >Viktigast att föra fram de personliga hälsovinsterna

Viktigast att föra fram de personliga hälsovinsterna

Nov 13
Susanne Colliander
  • Ledarskap

Livsstilen är kopplad till olika hälsovinster. Störst hälsovinst får den som går från låg till måttlig dos av träning. Kunskapen om medarbetarnas livsstil är viktig, för att kunna rikta rätt typ av insats, till rätt individ. Du som chef kan motivera till bra levnadsvanor i dina medarbetarsamtal eller hälsosamtal.

Vår kondition är sämre i dag än den varit på 20 år. Tydligast syns trenden i yrken med förhållandevis låg kvalifikationsnivå som städare, hantverkare och fabriksarbetare. Det finns ett tydligt samband mellan fysisk kapacitet och sjukskrivningar. Här nedan beskrivs hur olika vanor påverkar oss.

SOFFPOTATISEN Har ett stillasittande arbete och en inaktiv livsstil, åker alltid buss eller bil.

De flesta vävnader i kroppen fungerar sämre hos personer som är stilla mycket och som inte ägnar sig åt någon form av mer ansträngande aktivitet i vardagen. Brist på aktivitet gör att muskulaturen är svagare och hjärtats storlek och slagkraft är mindre än hos mer aktiva människor. Det gör att vardagssysslorna känns jobbigare och livskvaliteten är lägre. Kroppen blir sämre rustad för att klara påfrestningar på grund av ålder och sjukdom. 

Ju sämre vår fysiska form är, desto mindre träning behövs för att göra skillnad. Och om vi bara får till en kvart om dagen för att få upp pulsen, kan vi vinna mycket. Inom de första 10-15 minuterna av vårt träningspass är det full fart på de kemiska processerna i kroppen. Våra muskler får massor av ny energi och vårt blod fördelar syret i kroppen.

VARDAGSMOTIONÄREN Rör på sig i vardagen utan att bli svettig och motionerar någon gång ibland.

Trots vardaglig aktivitet hemma och på jobbet, samt tillfälliga sport- och motionsaktiviteter på semestrar är det i de flesta fall fortfarande otillräckligt för att uppnå och bibehålla god hälsa och välbefinnande. Men bättre med lite än ingenting alls.

MOTIONÄREN Joggar eller tränar några ggr i veckan.

De stora hälsovinsterna uppnås när vi regelbundet ökar vår aktivitetsnivå över vardagslunken genom exempelvis motion. Hjärtmuskeln blir då starkare, blodkärlen vidgas och risken för blodpropp minskar. Blodsockerkontroll och blodfettsvärden förbättras och risken för viktuppgång minskar liksom risken att drabbas av tidig hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och slaganfall. Vi orkar mer, tänker klarare och livskvaliteten höjs. Ju mer desto bättre.

IDROTTAREN Ägnar sig åt högintensiv aktivitet flera gånger i veckan.

Elitmotionären och idrottaren ägnar sig åt sin aktivitet i första hand för att förbättra och hålla kvar en hög prestationsförmåga och inte för att uppnå positiva hälsoeffekter (de är oftast redan inhämtade hos dessa personer). Risken för skador kan komma in här i bilden.